The active phase of palladium during methane oxidation
Paper i proceeding, 2012

Författare

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Proceedings of International CRC symposium on Green and Sustainable Chemistry, Sapporo, Japan January 26-27, 2012.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-07