Implications of reduced system size on chemical properties
Paper i proceeding, 2012

Författare

Henrik Grönbeck

Chalmers, Teknisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Proceedings of International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters (ISSPIC-XVI), Leuven, Belgium, July 8-13, 2012.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-07