The active phase of palladium during methane oxidation: A combined DFT and surface x-ray diffraction study
Paper i proceeding, 2012

Författare

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Proceedings of 9th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, Brussels, Belgium, August 29-21, 2012.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-07