New insights on hydrogen assisted NH3-SCR over Ag/Al2O3 from a flow reactor parameter study combined with DRIFT experiments
Poster (konferens), 2012

Författare

Stefanie Tamm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Louise Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Presented at the 15th Nordic Symposium on Catalysis, Mariehamn, Åland, June 10-12

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08