In situ TEM studies of catalysts for diesel engine exhaust abatement
Paper i proceeding, 2010

Författare

Søren Bredmose Simonsen

Søren Dahl

Ib Chorkendorff

Erik Johnson

Jens Sehested

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Stig Helveg

17th International Microscopy Congress, Rio de Janeiro, Brazil, September 19-24, 2010

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07