123. In situ DRIFT study of the CO response mechanism of MISFET sensors using a Pt/SiO2 model sensor
Paper i proceeding, 2009

Författare

Elin Becker

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Mike Andersson

Anita Lloyd Spetz

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

7th Annual IEEE Conference on Sensors, Lecce, Italy October 26-29, 2008

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07