Periodic operation for increased low-temperature activity
Paper i proceeding, 2008

Författare

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

7th International Workshop on Catalytic Combustion (IWCC7), Lake Zurich, Switzerland, September 29-October 1, 2008

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07