Nanotechnology improves mechanistic studies in solid state gas sensors
Paper i proceeding, 2008

Författare

Anita Lloyd Spetz

Mike Andersson

Elin Becker

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Kristina Buchholt

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

12th International Meeting on Chemical Sensors, Columbus, Ohio, USA, July 13-16, 2008

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07