Nanotechnology improves mechanistic studies in solid state gas sensors
Paper i proceeding, 2008

Författare

Anita Lloyd Spetz

Mike Andersson

Elin Becker

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Kristina Buchholt

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

12th International Meeting on Chemical Sensors, Columbus, Ohio, USA, July 13-16, 2008

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07