Vibrational analysis of H2 and NH3 adsorption on Pt-based model sensors
Paper i proceeding, 2008

Författare

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Surface Science and Catalysis Seminar Series, University of California, Berkeley, USA, February 21, 2008

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07