Vibrational analysis of H2 and NH3 adsorption on Pt-based model sensors
Paper i proceeding, 2008

Författare

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Surface Science and Catalysis Seminar Series, University of California, Berkeley, USA, February 21, 2008

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07