Model studies of NOx storage catalysts
Paper i proceeding, 2007

Författare

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals 2007 (C&FC2007), Singapore, December 17-21, 2007

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07