Vibrational analysis of H2 and NH3 adsorption on Pt/SiO2 and Ir/SiO2 model sensors
Paper i proceeding, 2007

Författare

Mikaela Wallin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Marielle Byberg

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Henrik Grönbeck

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Anita Lloyd Spetz

Mats Eriksson

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

6th Annual IEEE Conference on Sensors, Atlanta, GA, October 28-31, 2007

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07