In Situ DRIFT study of hydrogen and CO adsorption on Pt/SiO2 model sensors
Paper i proceeding, 2007

Författare

Elin Becker

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Mike Andersson

Anita Lloyd Spetz

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

6th Annual IEEE Conference on Sensors, Atlanta, GA, October 28-31, 2007

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07