Low-temperature activity for CO oxidation over diesel oxidation catalysts studied by high-throughput screening and DRIFT spectroscopy
Paper i proceeding, 2006

Författare

Elin Becker

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Peter Thormählen

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Teuvo Mannula

Alsak Soupanki

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

7th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC7), Brussels, Belgium, August 30-September 1, 2006

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07