Recent progress in environmental catalysis
Paper i proceeding, 2004

Författare

Magnus Skoglundh

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Surface Science and Catalysis Seminar Series, University of California, Berkeley, USA, November 18, 2004

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08