Recent progress in environmental catalysis
Paper i proceeding, 2004

Författare

Magnus Skoglundh

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Surface Science and Catalysis Seminar Series, University of California, Berkeley, USA, November 18, 2004

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08