High throughput screening of TiO2 supported catalysts for selective NOx reduction with NH3
Paper i proceeding, 2004

Författare

Mikaela Wallin

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Stefan Forser

Kompetenscentrum katalys

Peter Thormählen

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

11th Nordic Symposium on Catalysis, Oulu, Finland, May 23-25, 2004

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08