Influence of the storage material on the storage of NOx at low temperatures
Paper i proceeding, 2003

Författare

Pernilla Svedberg

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Edward Jobson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Sara U Erkfeldt

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Bengt Andersson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Mikael Larsson

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

6th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC6), Brussels, Belgium, October 22-24, 2003

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08