Investigation of catalysts with locally high Pt-concentration for oxidation of CO at low temperatures
Paper i proceeding, 2003

Författare

Karl Arnby

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi

Anders Törncrona

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Bengt Andersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

6th European Congress on Catalysis, Innsbruck, Austria, August 31- September 4, 2003

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08