Investigation of catalysts with hot active sites for low-temperature CO oxidation
Paper i proceeding, 2003

Författare

Karl Arnby

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi

Anders Törncrona

Kompetenscentrum katalys

Bengt Andersson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Magnus Skoglundh

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

18th North American Catalysis Society Meeting, Cancun, Mexico, June 1-6, 2003

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08