Low-temperature activity of NOx adsorbing materials
Paper i proceeding, 2003

Författare

Pernilla Svedberg

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Edward Jobson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Sara U Erkfeldt

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Bengt Andersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Mikael Larsson

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

18th North American Catalysis Society Meeting, Cancun, Mexico, June 1-6, 2003

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08