The effect of platinum distribution in monolithic catalysts for low-temperature CO oxidation
Paper i proceeding, 2002

Författare

Karl Arnby

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi

Anders Törncrona

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

euCHEM Conference on Environmental Catalysis, Hindås, Sweden, November 27-December 1, 2002

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08