Metal oxide catalysts with Perovskite structure for SCR of NOx with NH3
Paper i proceeding, 2001

Författare

Mikaela Wallin

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Neil Cruise

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

5th European Congress on Catalysis, Limerick, Ireland, September 2-7, 2001

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08