SO2 promoted oxidation of hydrocarbons
Paper i proceeding, 2001

Författare

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Anna Ljungqvist

Martin Petersson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Erik Fridell

Chalmers, Teknisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Neil Cruise

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Ola Augustsson

Edward Jobson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

5th European Congress on Catalysis, Limerick, Ireland, September 2-7, 2001

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08