Influence of sulphur carrier on the deactivation of NOx storage catalysts
Paper i proceeding, 2001

Författare

Annika Amberntsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Martin Jonsson

Chalmers, Teknisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Edward Jobson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

5th European Congress on Catalysis, Limerick, Ireland, September 2-7, 2001

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08