Mean field modelling of NOx storage on Pt/BaO/Al2O3
Paper i proceeding, 2001

Författare

Louise Olsson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Bengt Andersson

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

5th European Congress on Catalysis, Limerick, Ireland, September 2-7, 2001

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08