Model studies of NOx storage catalysts
Paper i proceeding, 2000

Författare

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Hans Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Björn Westerberg

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Sten Ljungström

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik

2000 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM’2000) in Honolulu, Hawaii, USA, December 14-19, 2000.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08