Model studies of NOx storage catalysts
Paper i proceeding, 2000

Författare

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Björn Westerberg

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Louise Olsson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Hans Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Erik Fridell

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

9th Nordic Symposium on Catalysis, Stockholm, Sweden, June 4-6, 2000

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08