Model study of NOx storage catalysts for lean-burn exhaust
Paper i proceeding, 2000

Författare

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Hans Persson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Björn Westerberg

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Louise Olsson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

219th ACS National Meeting, San Francisco, California, USA, March 26-30, 2000.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08