SO2 poisoning and regeneration of NOx storage catalysts
Paper i proceeding, 1999

Författare

Sara U Erkfeldt

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Mikael Larsson

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

1999 SAE International Fall Fuels & Lubricants Meeting and Exposition in Toronto, Canada, October 25-28, 1999

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07