Poisoning and regeneration of NOx adsorbing catalysts for automotive applications
Paper i proceeding, 1999

Författare

Sara U Erkfeldt

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Mikael Larsson

8th International Symposium on Catalyst Deactivation in Brugge, Belgium, October 11-13, 1999

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07