Model studies of NOx storage
Paper i proceeding, 1999

Författare

Lars Österlund

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Hans Persson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Neil Cruise

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Björn Westerberg

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Louise Johansson

Kompetenscentrum katalys

8th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis (ECASIA’99) in Sevilla, Spain, October, 4-8, 1999

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08