Catalytic oxidation of CO in cold start emissions
Paper i proceeding, 1998

Författare

Peter Thormählen

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk kemi

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Andersson

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

2nd World Congress on Environmental Catalysis as part of Topical Conference on Environmental Catalysis and Reaction Engineering in Miami Beach, Florida, USA, November 15-20, 1998.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08