An investigation of the NOx storage mechanism
Paper i proceeding, 1998

Författare

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk kemi

Hans Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Erik Fridell

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Per Engström

Chalmers, Teknisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Sten Ljungström

Chalmers, Teknisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

American Vacuum Society 45th International Symposium in Baltimore, Maryland, USA, November 2-6, 1998.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08