Influence of the platinum-support interaction on the direct reduction of NOx under lean conditions
Paper i proceeding, 1997

Författare

Filip Acke

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Björn Westerberg

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Lars Eriksson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk kemi

Stefan Johansson

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk kemi

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Gudmund Smedler

Kompetenscentrum katalys (KCK)

4th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC4) in Brussels, Belgium, April 9-11, 1997

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08