Investigation of NOx storage catalysts
Paper i proceeding, 1997

Författare

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk kemi

Stefan Johansson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Björn Westerberg

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Anders Törncrona

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk kemi

Gudmund Smedler

Kompetenscentrum katalys (KCK)

4th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC4) in Brussels, Belgium, April 9-11, 1997

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08