Nockeby kring 1940
Kapitel i bok, 2004

Stockholm Bromma

Lokalhistoria Uppland Bromma Nockeby 1940-talet

Villabebyggelse Uppland Bromma Nockeby 1940-talet

Författare

Björn Linn

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Brommaboken

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13