Cooperativity in surface bonding and hydrogen bonding of water and hydroxyl at metal surfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

T. Schiros

H. Ogasawara

L-A Näslund

K.J. Andersson

J. Ren

S. Meng

Gustav Karlberg

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

M. Odelius

L.G.M. Pettersson

Journal of Physical Chemistry C

1932-7447 (ISSN) 1932-7455 (eISSN)

Vol. 114 22 10240-10248

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07