New Astronomy with the Odin Satellite
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Åke Hjalmarson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Advanced Space Research (COSPAR) Elsevier Ltd

Vol. 34 504-510

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07