Speculative State and Contention Management in Hardware Transactional Memory
Doktorsavhandling, 2013

ED, EDIT building, Rännvägen 6, Göteborg
Opponent: Prof. Kunle Olukotun

Författare

Anurag Negi

Chalmers, Data- och informationsteknik

Ämneskategorier

Datorsystem

ISBN

978-91-7385-816-8

ED, EDIT building, Rännvägen 6, Göteborg

Opponent: Prof. Kunle Olukotun

Mer information

Skapat

2017-10-07