Områdesanalys, Bokenäset
Rapport, 2010

En av fem områdesanalyser gjorda i samband med min Licentiatsrapport - Områdesanalys som deltagandemetod (2011)

intervjuteknik

berättande

områdesanalys

platsanalys

Författare

Lisa Bomble

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Miljöanalys och bygginformationsteknik