Områdesanalys - Dalaberg/Hovhult
Rapport, 2010

En av fem områdesanalyser gjorda i samband med min Licentiatsrapport - Områdesanalys som deltagandemetod (2011)

intervjuteknik

platsanalys

områdesanalys

berättande

Författare

Lisa Åhlström

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15