Områdesanalys - Tureborg
Rapport, 2011

områdesanalys

berättande

intervjuteknik

platsanalys

Författare

Emma Persson

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07