Områdesanalys - Tureborg
Rapport, 2011

områdesanalys

berättande

intervjuteknik

platsanalys

Författare

Emma Persson

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Miljöanalys och bygginformationsteknik