En förstudie kring medborgardialog
Rapport, 2012

I samband med fallstudier i Lerums kommun genomfördes denna förstudie. Rapporten är riktad till Lerums kommunorganisation.

kommunorganisation

deltagande

kommunikation

Författare

Lisa Åhlström

Chalmers, Arkitektur

Mistra Urban Futures

Göteborgs universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Studier av offentlig förvaltning

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15