En förstudie kring medborgardialog
Rapport, 2012

I samband med fallstudier i Lerums kommun genomfördes denna förstudie. Rapporten är riktad till Lerums kommunorganisation.

deltagande

kommunikation

kommunorganisation

Författare

Lisa Bomble

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Studier av offentlig förvaltning

Miljöanalys och bygginformationsteknik