Hur går det? - februari 2013
Rapport, 2013

En delrapport med rekommendationer till Lerums kommun, som del av den formativa utvärdering som görs av arbetet med Pilot Gråbo. Studien är kopplad till forskarstudier kring medborgardeltagande i planeringsprocesser. I den här rapporten står att läsa om arbetet med en medskapandegrupp i Gråbo.

kommunal organisation

deltagande

dialogprocess

Lerum

medskapande

Författare

Lisa Bomble

Chalmers, Arkitektur

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Studier av offentlig förvaltning

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07