Sponsored spin-offs, industrial growth and change.
Paper i proceeding, 2003

Författare

Martin Wallin

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Åsa Lindholm Dahlstrand

RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) Conference (November 20-21) in Lodz, Poland.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07