Corporate venturing as a vehicle to increase renewal and performance: The Swedish experience
Paper i proceeding, 2002

Författare

J Möller

Martin Wallin

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

EISB (Entrepreneurship, Innovation and Small Business) Conference, EFMD (European Foundation for Managment Development), Sophia Antipolis, France

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07