Corporate venturing as a vehicle to increase renewal and performance: The Swedish experience
Paper i proceeding, 2002

Författare

J Möller

Martin Wallin

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

EISB (Entrepreneurship, Innovation and Small Business) Conference, EFMD (European Foundation for Managment Development), Sophia Antipolis, France

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi