Singlet-Triplet Mixing in Superconductor-Ferromagnet Hybrid Devices
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Matthias Eschrig

Juha Kopu

A Konstandin

Juan Carlos Cuevas

Mikael Fogelström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Gerd Schön

Advances in Solid State Physics

Vol. 44 477-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08