Towards Understanding Energy Efficiency in Shipping
Licentiatavhandling, 2013

Alfa
Opponent: Patrik Thollander

Författare

Hannes Johnson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Filosofi

Tvärvetenskapliga studier

Miljöledning

Ekonomi och näringsliv

Marin teknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

R - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 12:142

Alfa

Opponent: Patrik Thollander

Mer information

Skapat

2017-10-07