Structure based kinetics of carbonaceous particulate matter oxidation
Licentiatavhandling, 2010

Författare

Carl Justin Kamp

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07