In situ studies of supported platinum catalysts for environmental applications -Mechanistic consequences of periodic operation for catalytic oxidation of CO and methane
Paper i proceeding, 2011

Författare

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Elin Becker

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Lisa Kylhammar

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Michael Nordström

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Kompetenscentrum katalys

Sheedeh Fouladvand

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Presented at the Swedish-German Workshop on In situ X-ray Techniques, Rosersberg Castle, Sweden, October 6-7 2011

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08