TeleFOT/D3.7.1 Data and User Management Description
Rapport, 2009

Författare

Jussi Vasama

Jorge Forcén

Oskari Heikkinen

Isaak Barona Martinez

Serena Fruttaldo

Leandro Guidotti

Roberto Montanari

Francesco Tesauri

Andras Kovacs

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08